Umění 19. století v Čechách

osoba, narození
Blažíčková Horová Naděžda 19. 12. 1942
Leubnerová Šárka 11. 5. 1962
Sekyrka Tomáš 24. 2. 1966