Alfred Šupík: Má imaginární domovina / My Imaginary Homeland

osoba, narození
Šupík Alfred