Sochy v ulicích / Sculptures in the Streets: Brno Art Open 08

osoba, narození
Kupková Marika 1. 8. 1973