Antonín Vojtek: Obrazy

instituce, obec
Výstavní síň JZD Agrokombinát Slušovice (Derby), Slušovice (Zlín)