Papír (5)

osoba, narození
Hamplová Hovorková Hana 28. 6. 1951