Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX

autor textu: Jiří Hlušička, Simona Vărzaru
rok vydání: 1980
vydavatel: Muzeul Colecţiilor de Artă - MNAR (Museum of Art Collections)
typ dokumentu: katalog kolektivní
počet stran: 17
jazyk: rumunský
rozměry: 220 x 215