Mapa kulturních památek ČSSR

osoba, narození, poznámka
Patočka Bedřich 10. 1. 1921,