Mapa kulturních památek ČSSR

osoba, narození
Hobzek Josef 6. 4. 1908
Patera Václav 6. 2. 1898
Šamánková Eva 19. 5. 1923