Mapa kulturních památek ČSSR

instituce, obec
Kartografické nakladatelství, Praha