August Bedřich, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi

kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
2009/11/06 - 2010/04/30   August Bedřich, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi, Klášter sv. Jiří, Praha