Brněnský salón

osoba, narození, poznámka
Grabmüllerová Eva 1928,