Sociální grafika žáků Švabinského školy

instituce, obec
Polygrafia, n.p., Praha 2