Sociální grafika žáků Švabinského školy

osoba, narození
Stehlíková Blanka 26. 8. 1933