Pf 2019

osoba, narození
Janouch Ladislav 14. 6. 1944