Česká podobizna v malířství 19. století

osoba, narození
Kačer Jaroslav 20. 4. 1931