Mladí výtvarníci jihomoravského kraje

osoba, narození
Hockeová Jiřina 15. 4. 1944