Krajina s krychlí

autor: Zahor (Petr Paderlík)
rok: 1970 -
typ dokumentu: kresba
jazyk:

poznámka:
70. léta 20. století
rozměry nezjištěny
zničeno