Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918

osoba, narození
Boučková Jitka 15. 2. 1921