Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918

instituce, obec
Východočeské tiskárny, n.p., Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)