Melancholie

osoba, narození, poznámka
Nešporová Pavlína 1976,