Petr Zlamal: Obrazy

instituce, obec
Moravské tiskařské závody, n.p., Olomouc (Olomouc)