Petr Zlamal: Obrazy

instituce, obec
Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)