Básník dřeva Dušan Samo Jurkovič / Poet of the wood, Dušan Samo Jurkovič

autor textu: Anežka Šimková
strana: 86-89
rok vydání: 2011
typ dokumentu: podřazený dokument
počet stran: 4
počet reprodukcí: 3 b, 2 čb
jazyk: anglický
nadřazený dokument: Pro tentokrát nesedat: Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc/ This time do not sit down: Collection of applied art in the Olomouc Museum of Art,