Pobočka pražského kraje při SČSVU zve...

periodikum
název (podnázev), rok vydání, číslo, ročník, ISSN
Výtvarná práce (20-21), 1959/10/29, 20-21, 7,