Zvláštní okolnosti ve veřejném prostoru / Special Circumstances in Public Space

instituce, obec
PAF Přehlídka animovaného filmu, Olomouc (Olomouc)
PageFive, Praha 7
Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)