Monumentálna tvorba na Slovensku

osoba, narození, poznámka
Oškvarek Jozef 31. 7. 1926,