Monumentálna tvorba na Slovensku

osoba, narození
Breier Pavol 14. 3. 1952
Janek Pavol 21. 3. 1933
Mináčová Zuzana 24. 9. 1931
Nový Jozef 10. 7. 1921
Paul Petr 25. 3. 1945
Rudnický Viliam 27. 1. 1947
Stacho Ľubo 13. 8. 1953
Vančo Miloš