Monumentálna tvorba na Slovensku

instituce, obec
Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)