Václav Johanus: Kresby, grafika, ilustrace, koláže / Drawings, Graphics, Illustrations, Collages

instituce, obec
Karmášek, reklamní agentura a tiskárna, České Budějovice (České Budějovice)