Venda Truhlářová

osoba, narození
Truhlářová Hrušková Věnceslava 22. 5. 1924