České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

osoba, narození
Potužáková Reitingerová Jana 22. 6. 1942