České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

instituce, obec
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)