České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

osoba, narození
Aleš Mikoláš 18. 11. 1852
Bergler Josef ml. 1. 5. 1753
Brožík Václav 5. 3. 1851
Bubák Alois 22. 8. 1824
Čermák Jaroslav 1. 8. 1830
Dvořák Antonín 16. 12. 1817
Havránek Bedřich 4. 1. 1821
Hellich Josef 17. 4. 1807
Hynais Vojtěch 14. 12. 1854
Chittussi Antonín 1. 12. 1847
Chwala (Chvála) Adolf 4. 4. 1836
Javůrek Karel 30. 7. 1815
Kandler Vilém 28. 2. 1816
Kohl Ludvík 14. 4. 1746
Kosárek Adolf 6. 1. 1830
Machek Antonín 31. 10. 1775
Maixner Petr 13. 3. 1831
Mánes Antonín 3. 11. 1784
Mánes Josef 12. 5. 1820
Mánes Quido 17. 7. 1828
Mánes Václav 1793
Markovský Václav 1789
Mařák Julius 29. 3. 1832
Myslbek Josef 20. 6. 1848
Navrátil Josef 17. 2. 1798
Novopacký Jan 14. 11. 1821
Piepenhagen August 2. 8. 1791
Piepenhagen Weyrother Mohr Charlotta 19. 10. 1821
Piepenhagenová Louisa 11. 5. 1825
Pinkas Soběslav 7. 10. 1827
Procházka František 27. 11. 1746
Purkyně Karel 11. 3. 1834
Tulka Josef 3. 1. 1846
Ullik Hugo 14. 5. 1838
Waldhauser Anton 17. 3. 1835
Ženíšek František 25. 5. 1849