České malířství konce 19. a začátku 20. stol. ze sbírek Okresní galerie v Náchodě

osoba, narození
Kadeřávková Hana