České malířství konce 19. a začátku 20. stol. ze sbírek Okresní galerie v Náchodě

instituce, obec
Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)