Život rybníků a jezer

instituce, obec
Tisk, knižní výroba, n.p. Brno, závod 6, Brno (Brno-město)