Pred zrkadlom

autor: Jakub Bauernfreund
rok: 1937-1938
typ dokumentu: obraz
rozměry: 68 x 55 cm