Redaktor v tiskárně

instituce, obec
Vydavatelství a nakladatelství Novinář, Praha