O knihách

typ dokumentu: podřazený dokument
nadřazený dokument: Akord
rok vydání: 1936
počet stran: 16

O knihách

strana od - do   autor textu   název, podnázev
9 - 10   mh. (Akord)   Václav Renč: Studánky, Akord 1936/2
10       František Halas: Staré Ženy., Akord 1936/2
10 - 11   fm (Akord)   Wiliam Blake: Kniha Thel, Akord 1936/2
11   -il. (Akord)   Anatol France: Petříček, Akord 1936/2
11 - 12   šs. (Akord)   Domenico Giuliotti: Doba Barabášova, O knihách
11   mh. (Akord)   G.Scott: Stezka, Akord 1936/2
12   šs. (Akord)   Rudolf J.Malý: Kříž nad Evropou - revoluce dvacátého století, Akord 1936/2
12 - 13   šs. (Akord)   Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví. Napsal Josef Šusta, Akord 1936/2
13 - 14   Krejčí Karel   Vojtěch Sedláček: Žně, Akord 1936/2
14   K.M. (Akord)   Dr.Tihamér Toth: Utrpení Kristovo, Akord 1936/2
14 - 15   vh (Akord)   Emile Lauvriére: Le genie morbide d'Edgar Poe, Akord 1936/2
14   Rn (Akord)   Karel Slavíček: Listy z Číny, Akord 1936/2
15   j- (Akord)   Dominik Pecka: Světla na moři, Akord 1936/2
15   mh. (Akord)   Karel Nový: Atentát, Akord 1936/2
16       Dále došlo:, Akord 1936/2