Bača s píšťalou

autor: Július Flaché
rok: 1950
typ dokumentu: obraz
rozměry: 127 x 98 cm