Žena

autor: Ladislav Čemický
rok: nedatováno
typ dokumentu: obraz
rozměry: 47 x 32 cm