Žena

autor: Ladislav Čemický
rok: 1940
typ dokumentu: obraz
rozměry: 33 x 25 cm