Člověk a práce

instituce, obec
Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH, Praha