Samuel Eugster

osoba, narození
Mráz Bohumír 4. 8. 1930