Kronika ohlášené smrti

osoba, narození
Márquez Gabriel 6. 3. 1927