Česká fotografie 20. století

instituce, obec
Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
Uměleckoprůmyslové museum, Praha