30 let Výtvarného Hlinecka

instituce, obec
Východočeské tiskárny, n.p., Nový Bydžov (Hradec Králové)