30 let Výtvarného Hlinecka

instituce, obec
Sdružený klub ROH, Hlinsko (Chrudim)