České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

osoba, narození
Kačer Jaroslav 20. 4. 1931