České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně

instituce, obec
Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)